Roberto Vacchi Logotype

Peters Ungdomsfond

Om
Peter Fåglums Ungdomsfond grundades 2017 i samband med att bröderna Fåglum/Petterson firade 50-års jubileum av deras första guld i Världsmästerskapen i lagtempo som togs 1967 i Heerlen, Nederländerna. Till detta jubileum tog Roberto Vacchi fram en cykelklädeskollektion för att hylla bröderna. En del av försäljningen skänktes vidare till fonden och detta blev grunden.
Fonden har namngetts i minnet av Peter Fåglum som gick bort 2012. Peter var en god vän och en sann cykelälskare men också en kämpe som i många år vann kampen mot cancern.

Syfte
Fondens syfte är att premiera cykelungdomar, tävlande, tränande eller ledare, som på ett eller annat sätt utmärker sig på ett förtjänstfullt sätt. Starka resultatprestationer är således inget som anses vara primärt. Vikt kan läggas på helt andra saker. Exempelvis god kamratskap, kämpaglöd, idérikedom och lojalitet.
Med cykelungdomar/ledare anses i detta fall åldrarna 13-16 år.

Ansökan
Ansökningstiden ligger årligen 1-15 juni. På vacchi.se/peter-faglums-ungdomsfond (denna sida) kommer ett ansökningsformulär att finnas under nämnda period.
Fyra stipendier kommer årligen att utdelas, till två tjejer respektive två killar.

Utdelning
Stipendieutdelning kommer att ske någon gång under året där det passar bäst, förhoppningsvis i samband med någon cykeltävling. Stipendiet utbetalas som träningsbidrag via tillhörande cykelförening.

Stipendiesumma
Kan variera från år till år. 2019 är stipendiesumman 20.000:- (5.000:- vardera till de fyra stipendiaterna).

Villkor
För att tilldelas stipendiet krävs klubbtillhörighet i av Svenska Cykelförbundets medlemsförening. Däremot krävs inte licens då stipendiet också kan tilldelas ungdom utom tävlingsverksamheten men som på ett eller annat sätt verkar inom idrotten såsom exempelvis ledare och tränare.

Jury
Juryn består av Roberto Vacchi (ordförande) samt av Erik och Gunvor Fåglum (Peters föräldrar) samt Anders Adamson och Emma Johansson.

Stipendiater
De två stipendiaterna kommer att tillkännages här på hemsidan samt på Roberto Vacchis sociala medier (Twitter, Instagram och Facebook).

Stötta fonden
Vill du skänka en slant till Peter Fåglums Ungdomsfond så kan ni sätta in den på Plusgirokonto 751226-2 och markera med ”Ungdomsfonden”.

  • Webb av Panang Kommunikation
  • /
  • info@vacchi.se